kirjandusarhiiv.net
Euroopa saatuse kujunemine O. Spengleri ajaloofilosoofia taustal
Avaldame alljärgneva L. Vahteri kirjutuse, mis — nagu juba pealkirjastki nähtub — on kirjutatud peamiselt 0. Spengleri tööde järgi. Autor on Spengleriga ühel seisukohal, suhtumata nendele kr…