kirjandusarhiiv.net
Eesti linnade tähtis osa keskaegses Hansa-Vene kaubanduses
EESTI geopoliitiline asend on tinginud selle asja­olu, et suured ja tähtsad poliitilis-sõjalised sündmused on leidnud lahendust siin; kuid mitte ainult sõjalis-poliitiliselt ei evi meie maa …