kirjandusarhiiv.net
Rahvas, rass, keel; natsioonid; ürg- ja fellahrahvad
Rahva mõistet on tarvitatud senini romantilises tähen­duses. Kui kuskil esineb mingi uus religioon, ornamentika, ehitusviis, riik või suur laastaminegi, siis küsib uurija ikka: misnim…