kirjandusarhiiv.net
Eesti kunst ja seltskond
Kunsti, kunstnike ja seltskonna vahekord on alati niisugune ol­nud, et kunstiarmastajate ringkonnad selle hindamiseks tihti kül­lalt kibedaid sõnu ei leia. Rahulikul, objektiivsel vaatlemise…