kirjandusarhiiv.net
Eestlaste vabaduse järkjärguline kokkuvarisemine keskajal
Kui me eestlaste kõige vanema ajalooga tegemist teeme, on uurimisele suuremaks raskenduseks asjalugu, et meil pole eestlaste eneste poolt mingisuguseid kirjalikke teateid olemas. Kõi…