kirjandusarhiiv.net
Mõtteid ja vaatlusi eesti värsitõlkest
1 ii rõõmustav kui meie kirjanduse areng iseseisvuse aastail on olnudki, avaldab ta ometi rahutukstegevat rahulolu ja enesessetõmbumise tendentsi. Meie kontakt vaimse välismaailmaga pole ena…