kirjandusarhiiv.net
Maagiline hing
Õhtumaa inimesel on raske enesele ette kujutada maagilise hinge suhtumist maailma vastavate mõistete ja sõnade puudumisel. Maagilisele teadvusele pais­tab maailm ulatusena, mida L. Frobenius…