kirjandusarhiiv.net
Uusromantismist kui nooreestlaste kirjanduslikust usutunnistusest
Eelkõige meenutagem, et „Noor-Eestit“ on meil üldiselt nime­tatud impressionistlikuks, uusromantiliseks, sümbolistlikuks, individua­listlikuks, dekadentlikuks, modernistlikuks jne. stiilivo…