kimbach.org
Charlotte S. H. Jensen er gået bort
Charlotte gik bort den 26. juli 2019, i en alt for tidlig alder. Jeg vil dele nogle små erindring jeg har om Charlotte. I 2012 stod jeg akut og manglede nogle lokaler til et arrangement. Dagen efte…