kimbach.org
IRL Klottersanering #wikipedia
Almindelige søde, raske danske knægte i S-Toget. En af dem siger, mens han roder med den håndholdte internetterminal, sådan en alle sunde, raske danske drenge har: Jeg kan lave en wiki for dig, bar…