kimbach.org
Bredbåndsfyr! BRED!båndsfyr! BREDBÅNDSfyr! BREDBÅNDSFYR!
//embedr.flickr.com/assets/client-code.js Bredbåndsfyr: “Antennestik? Hvor vi skal hen har vi ikke brug for antennestik!” Svar: “Nå! Og hvordan skal jeg så se Tekst TV?” (hv…