kimbach.org
Exit Night – Enter Light: Kim Bachs – @EN_AF_OS – “Præsentation for behandlere”
Som det måske er nogle bekendt er jeg frivillig ambassadør for EN AF OS kampagnen, der har som formål at gøre op med tvivl, tavshed og tabu om psykisk sygdom. I den egenskab har jeg holdt oplæg for…