khonlor.com
แผนรายได้ Ultima Life
สมาชิกตัวแทนจำหน่ายอัลติม่า ไลฟ์ สามารถรับรายได้จากแผนการตลาด Ultima Life ได้มากมายหลายช่องทาง ทั้งกำไรจากการขายปลีก ค่าแนะนำสมาชิกใหม่ ค่าบริหารทีม ค่าแมทชิ่ง และโบนัสท่องเที่ยว รวมไปถึงหุ้น DOD ที่แจกตามตำแหน่งเกียรติยศของนักธุรกิจ
www.khonlor.com