kennethkwok.me
長青文 | 郭嘉俊 | 個人日日誌 | Kenneth Kwok
一般去簡單分割網上嘅文章都會係突發,正常,長青嚟三大類別。而好多人當然係希望可以寫到一啲長青嘅文章,因為唔會過時之外,亦會對整個網站帶嚟穩定嘅流量。其實點解要寫文章,原因係一個網站如果要俾搜尋器搵到,而且覺得有價值,其實係要好靠內容去帶動。文章就自自然然變得好緊要,因為搜尋器係讀字嘅機器,如果唔夠字嘅話咁。。。