kejsarinna.se
Att rösta för en medmänniska - kejsarinna.se
En kedja är bara så stark som sin svagaste länk. Jag vill minnas att det sas mig under min värnplikt. Att gruppen, den är bara så stark som sin svagaste kamrat. Det är gruppens uppgift och ansvar att hjälpa denne, för annars har gruppen misslyckats oavsett hur starka alla andra är. Orkar kamraten inte bära … Fortsätt läsa Att rösta för en medmänniska