ke-arcidieceza.sk
Master v teológii manželstva a rodiny - zmysluplné vzdelanie s pridanou hodnotou
Teologická fakulta KU pozýva kňazov, zasvätených, manželov i jednotlivcov na dvojročné štúdium, ktoré pomáha odhaľovať hĺbku povolania k manželstvu a otvára nové perspektívy v službe rodinám v Cirkvi i v spoločnosti. Pridanou hodnotou programu je spoločenstvo kňazov, zasvätených a rodín, spoločné slávenie Eucharistie a stolovanie, kvalitní prednášajúci, rodinná atmosféra, priestor pre