ke-arcidieceza.sk
Deti ZŠ našej arcidiecézy si dnes zmerali sily v poznaní Sv. Písma
Dnes v našej diecéze prebehlo okresné kolo biblickej olympiády základných škôl. Viac ako 500 detí z okresov našej diecézy si zmeralo sily v poznaní Sv. Písma. Konkrétne deti súťažili v piatich súťažných kolách, v ktorých odpovedali na otázky, lúštili tajničku, spoznávali obrázky či vytvárali dialógy na základe vopred naštudovaných textov z Knihy Rút, Prvej knihy Kráľov