ke-arcidieceza.sk
Oslava životných jubileí kardinála Tomka a arcibiskupa Tkáča - 16.3.2019 - katedrála
Dňa 16. marca 2019 si pri svätej omši o 10.00 hod. v katedrále spoločne pripomenieme a poďakujeme sa Pánu Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva J. Em. Jozefa kardinála Tomka a 85 rokov života J. E. Mons. Alojza Tkáča, emeritného arcibiskupa. Na túto