kaspiro.com
Kaspiro międzynarodowo
Donoszę, że dwa zdjęcia mojego autorstwa znalazły się w publikacji zatytułowanej Buletin Informativ Dialoguri Europene, mai 2016 wydanej w Mołdawii przez Youth EuroClubs PR & Communication Agen…