karsiyakalife.com.tr
KİM BU, KATİPZADELER?
200 yıllık bir geçmişe sahip aile, Konak Meydanı, Katipzade Camii önünde hem ataları Katipzade Mehmet Efendi anısına lokma döktürdü hem de el konulan malları hakkında basın açıklaması yaptılar. Biz…