karlvanginderdeuren.be
Over emoties...
Mensen zijn al eens droevig. Vinden we deze emotie terug bij andere dieren en zo ja, bestaat er een logische verklaring voor dit gedragsfenomeen? Het is echter gevaarlijk, gevoelens te proberen ra...