kantsasar.com
ԸՆԿԵՐԸ - kantsasar weekly NEWS
Եթէ պրպտենք ընկեր բառին իմաստը, տասնեակ հոմանիշներ կը գտնենք՝ մտերիմ, սրտակից, բարեկամ, համախոհ, համանման եւ այլն։ Իսկ եթէ ակնարկ մը նետենք Արարիչի ստեղծագործութեան, կը տեսնենք, որ Աստուած Ադամը ստեղծելէ ետք ստեղծեց Եւան, որպէս անոր համախոհ եւ սրտակից։ Հետագային, քարէ դարուն, մարդիկ միասնաբա՛ր ապրեցան քարայրներու մէջ։ Անոնք միասին մտածեցին, ձեռնարկեցին եւ հետզհետէ բարելաւեցին իրենց կեանքը։ Անդին,Read More