kantsasar.com
ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ - kantsasar weekly NEWS
Հակառակ երկրիս դժնդակ պայմաններուն մենք կը շարունակենք գարնանային ծաղկուն բնութեան մէջ մայրը մեծարել: Մա՜յր քաղցրահնչիւն բառ, հրաշալի, հոգեգրաւ էութիւն է, որուն առջեւ կու գանք խոնարհիլ անխտիր բոլորս՝ մեծ թէ փոքրիկ, անոր ամէն ձեւով մեր երախտագիտական զգացումները արտայայտելու պարտքը նոր չէ մեր ժողովուրդին համար: Մեր ժողովուրդի գոյատեւման հիմնական խարիսխը հանդիսացած է ընտանիքը, իսկ անոր հիմնական սիւնը՝Read More