kantsasar.com
ԿՆՈՋԱԿԱՆ՝ ՄԱՐՏ Ա./2019 - kantsasar weekly NEWS
ՄԱՆՈՒԿԸ ՎԱԽՑՆԵԼՈՎ ՉԿՐԹԵՆՔ Մանուկները վախցնելով սաստելու եւ կրթելու սովորութիւնը տակաւին աւեր կը գործէ ընտանիքներէն ներս: Դժբախտաբար յաճախ կը հանդիպինք նաեւ երիտասարդ եւ «ուսեալ» մայրերու, որոնք նոյն զէնքին կը դիմեն իրենց լալկան կամ անհանդարտ զաւակները կրթելու համար: Մայրեր երբեմն ամենափոքր դժուարութեան դիմաց կը սպառնան իրենց մանուկներուն ըսելով. «Հիմա զինուորին լուր պիտի տամ, որ քեզ բանտ տանի»:Read More