kantsasar.com
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ Բ./2018. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԴՈՒ ԶԷՆՔԻ ՎԵՐԱԾԵԼ (ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ) - kantsasar weekly NEWS
Հոկտեմբերի այս օրերուն կ’ոգեկոչենք անմեռ յիշատակը նուիրեալ այն վարդապետներուն, որոնք հայոց տառերը ստեղծեցին,Աստուածաշունչը թարգմանեցին եւ հայ դպրութեան հիմքը ամրապնդելով Ոսկեդարը կերտեցին: 301-ին հայ ժողովուրդը քրիստոնէութիւնը ընդունեց, սակայն հայաստանեայց եկեղեցին հայացաւ եւ ազգային նկարագիրով օժտուեցաւ հայ գիրերու գիւտէն ու Աստուածաշունչի եւ հայ հոգեւոր գրականութեան թարգմանութենէն ետք: Այդ օրերուն կառուցուեցան դպրոցներ, կրթութեան օճախներ ու հայ մանուկը սկսաւRead More