kantsasar.com
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱԳՈՆՑ ԱԲԲԱՀԱՅՐ ԵՒ ՆԱՓՈԼԷՈՆ ՊՈՆԱՓԱՐԹ - kantsasar weekly NEWS
300-ամեակ Մխիթար աբբահօր Ս. Ղազար մուտքին — 13 ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱԳՈՆՑ ԱԲԲԱՀԱՅՐ ԵՒ ՆԱՓՈԼԷՈՆ ՊՈՆԱՓԱՐԹ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ Մխիթար Սեբաստացիի մահէն ետք, առաջին 170 տարիներուն, հինգ աբբահայրեր յաջորդաբար պաշտօնի կոչուեցան Ս. Ղազարի մէջ. Հ. Ստեփանոս վրդ. Մելքոնեան (1749–1799) Ստեփանոս արք. Ագոնց (1800–1824) Սուքիաս արք. Սոմալեան (1824–1846) Գէորգ արք. Հիւրմիւզեան (1846–1876) Իգնատիոս արք. Կիւրեղեան (1876–1921) Ինչպէս կը տեսնուի, միաբանութեանRead More