kamehameha.org
Our Anthem
I Mua, I Mua E Nā Kamehameha Download the PDF version of this song sheet Hui: I mua, i mua e nā Kamehamameha I Eola nā Mamo Hawai‘i Lōkahi, Kūpa.a, a me ke Aloha O ka‘u mākia, pa‘a ia E ala e Hawai…