kalemeh.tv
روحانی: فشارهای آمریکا در تاریخ بی‌سابقه است
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه در سخنانی در جلسه هیئت دولت، ضمن اذعان به این که فشارهای اخیر آمریکا بی‌سابقه بوده، مدعی شد که هم‌اکنون از شرایط بسیار خوبی برخورداریم. آقای روحانی صبح ام…