kalemeh.tv
یک نماینده مجلس: هزینه‌های زائد سیاست خارجی می‌تواند ما را در تهران زمینگیر ‌کند
یک نماینده مجلس هشدار داده: که سیاست خارجی ج.ا «هزینه‌های زائد زیادی» دارد و این هزینه‌ها می‌تواند «ما را در خیابان‌های تهران زمینگیر کند». جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تربت جام، روز یکشنبه ۱۶ دی…