kalemeh.tv
روایت دردناك از شکنجه و سلول انفرادی درزندانهاي ايران
👈 #مجید_توکلی ✍🏻پرداختن به موضوع شکنجه در ایران در مسیر نادرستی قرار گرفته است.هولناکی، تلخی و سختیِ غیراخلاقیِ شکنجه‌های موجود در زیر چند عبارت نادرست و غلط مدفون شده است. ✍🏻 اهمیت شکنجه “جس…