kalemeh.tv
فرانسه: نشانه مثبتی از توافق آمریکا با معافیت اروپا از تحریم ایران دیده نمی‌شود
دولت فرانسه در مورد معافیت اروپائیان از تحریم تجاری و اقتصادی ایران توسط آمریکا ابراز تردید کرده است. برونو لو میر، وزیر دارایی فرانسه، در این زمینه گفته است که “تا کنون نشانه مثبتی” از…