kalemeh.tv
ارسال گزارش‌های تکان‌دهنده از اعتراضات اخیر در ایران همچنان ادامه دارد - شبکه جهانی کلمه
با گذشت حدود دو هفته از اعتراضات سراسری در ایران که به علت گرانی ناگهانی بهای بنزین آغاز شده بود، ارسال و انتشار تصاویر جدید از ابعاد این اعتراضات و سرکوب خشن آن از سوی ماموران امنیتی و انتظامی حکایت دارد. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها هنوز اینترنت در مناطق وسیعی از جنوب …