kalemeh.tv
درخواست رضا پهلوی از همه برای «آمادگی ملّی» در «رهبری دوران گذار» - شبکه جهانی کلمه
شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پیامی اعلام کرد که «فراهم‌آوردن ابزارهای آمادگی ملّی برای رهبری سیاسی دوران گذار، مسوولیت همگی ماست» وی با تأکید بر اینکه «ابزارهای سیاسی را باید به دست توانای سیاستمدارانی دانا سپرد»، اضافه کرده است: «بازسازی اتوریته‌ سیاسی نوین برای رهبریِ فرآیند گذار باید از هم‌اکنون آغاز شود». آخرین …