kalemeh.tv
محمود صادقی: ۱۰۰ آقا و آقازاده از بورسیه غیرقانونی استفاده کرده‌اند
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که ۱۰۰ آقازاده و آقا با رانت از بورس تحصیلی برخوردار شده‌اند، می گوید: رئیس قوه قضاییه با فسادعلمی در دانشگاه‌ها برخورد کند که زمینه ساز فسادهای دیگر…