kalemeh.tv
آیا ترامپ درجهت منافع ایران قرار دارد؟
👈#امیر_طاهری ✍️در نخستین نگاه چنین پرسشی ممکن است تحریک‌آمیز به نظر آید. اما در یک نگاه نزدیک‌تر داوری ما می‌تواند متفاوت باشد. به گمان من هنگامی که از ایران سخن می‌گوییم باید به یاد داشته ب…