kalemeh.tv
بازداشت و یا مفقود شدن بیش از ۱۰۰ هزار سوری توسط رژیم اسد
روزماری دی کارلو ، مدیر «امور سیاسی و برقراری صلح» سازمان ملل، در گفتگویی بیان کرد ، بیش از 100 هزار نفر در سوریه در جریان قیام و درگیری های 8 ساله بازداشت ، ربوده یا مفقود شده‌اند. این مقام سازمان…