kalemeh.tv
احمد جنتی: وضعیت موجود کشور با «آتش به اختیاری» درست می‌شود
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه، ۲۰ تیرماه در ششمین جلسه هیات مشترک رئیسه خبرگان رهبری با کمیسیون داخلی گفته است که: وضعیت موجود کشور با «آتش به اختیاری» و «جوان‌گرایی» درست می‌شود و…