kalemeh.tv
حضور سفیر بریتانیا در وزارت خارجه ایران برای دومین بار؛ عراقچی: مقصد نفت‌کش ایرانی سوریه نبود
معاون وزیر خارجه ایران گفته است که سفیر بریتانیا در تهران، عصر روز شنبه و برای دومین بار در روزهای اخیر در ساختمان وزارت خارجه ایران حاضر شده و درباره موضوع توقیف نفت‌کش ایرانی با مقامات این وزارتخ…