kalemeh.tv
اسحاق جهانگیری از حضور نظامی ایران در سوریه و عراق دفاع کرد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، صبح یکشنبه ۷ بهمن از حضور نظامی ایران در سوریه و عراق دفاع کرد و مدعی شد: اگر ایران دست به کار نمی‌شد، امروز گروه‌های تروریستی که به گفته او، به دنبال «…