kadinyazilimci.com
Yanlış İfade Etme ve İşin Aslı : Analiz ve Doküman İkincil İş Değil
Olay, Yeni Medya Yeni İnsan radyo programında, Mutlu Binark’ın “Mühendislik alanında kadınların yazılımcılığa teşvik edilmesinde özellikle problemlerden biri de sanırım kadınların ikinc…