kaandemirdoven.com
BİR EBEDİ DÖNÜŞ MİTOSU: Apollo Felsefesi
Creed Serisi ile Rocky'nin yapıbozumsal okuması Kaan Demirdöven Elbette Slyvester Stallone’ye… Rocky 6’dan sonra başlayan Creed serisi, Rocky'nin karşısına eski şampiyon, kaburgasını çatlattığı büyük rakibi ve sıkı dostu merhum Apollo'nun gayri meşru çocuğu Adonis'in çıkması ile başlar. Bu “Creed Serisinin” de ilk bölümü olacaktır. Adonis, tıpkı Yunan Mitologyasındaki gibi babasız büyüyen saf