jonastheteacher.se
Valfläsk och valfjäsk – när ska ni lyssna på oss?
Jahaja, då har politikerna satt igång att försöka överträffa varandra med skolpolitiska förslag. Nu väntas det en mängd politiska förslag på hur vi ska kunna förbättra skolan. I december kom PISA-r…