jokuboparapija.lt
Trijų Karalių šventė parapijoje
Jonavos šv. apašt. Jokūbo ir šv. apašt. Jono parapijų vaikai, besiruošiantys Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, kartu su savo mokytojomis ir tėveliais šventė Trijų Karalių šventę. Po bendruomeninės sekmadienio maldos mišrių komandų vaikai dalyvavo žinių patikrinimo žaismingame protmūšyje. Šventę vainikavo Kalėdų