jokuboparapija.lt
Šv. Velykų gerumas ir dalinimasis
Šv.Velykų rytą Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje žmonių gerumu dalinosi gyvenimo negandas išgyvenantys žmonės. Po Šv. Mišių parapijos salėje šventinius pusryčius valgė Carito savanorių sukviesti namų neturintys, vargingai gyvenantys Jonavos miesto gyventojai.