jokuboparapija.lt
Šv. Onos atlaidai
Liepos 28 dieną Skarulių šv. Onos bažnyčioje vyko šv. Onos atlaidai. Šv. Mišias aukojo monsinjoras V. Grigaravičius, homilijoje atskleidęs asmeninės maldos svarbą. Į atlaidus gausiai