jokuboparapija.lt
Stovykla „Misija - grįžtame namo!“
Rugpjūčio 4-11 dienomis dvidešimt antrą vasarą Jonavos šv. Jokūbo parapijos katalikiškas jaunimo centras „Vartai“ organizavo stacionarią vaikų vasaros stovyklą. Šiais metais stovyklautojus svetingai priėmė Zalensų sodyba Vilkijoje. Šiųmetė stovyklos tema – „Misija- grįžtame namo!- pasirinkta neatsitiktinai. Pasaulio lietuvių metai įkvėpė stovyklos organizatorius perduoti jaunajai kartai pagarbą tradicijai, kultūrai, tikėjimui, puoselėjant tautiškumą ir pagrindines pamatines krikščioniškas