jokuboparapija.lt
Parapijos skelbimai
KVIETIMAS Pagal tradiciją 2019 m. kovo 3 d. , sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių, šventoriuje-Kaziuko mugė. Kviečiame visus prieš Gavėnią smagiai pabūti drauge. Gros kapela, vaišinsimės arbata . Kviečiame amatininkus, rankdarbių meistrus, kepėjus ir kitus auksarankius, norinčius prekiauti mugėje, iš anksto registruotis raštinėje. 2019 m. kovo 6 d. –