jokuboparapija.lt
Gyvojo Rožinio narių dėmesiui!
Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį 10.00 val. aukojamos Šv. Mišios Gyvojo Rožinio narių intencijomis. Prieš Šv. Mišias (9.15 val.) meldžiamasi Rožinio malda ir pasiaukojama Švč. M. Marijos širdžiai.