jokuboparapija.lt
Giesmių šventė
„Mano siela Viešpatį šlovina“ Lapkričio 22 dieną Jonavos Kultūros centro mažojoje salėje skambėjo giesmės. Į tradicinę giesmių šventę „Mano siela Viešpatį šlovina“ moksleivius, jų tikybos ir muzikos mokytojus sukvietė organizatoriai – Jonavos dekanato tikybos mokytojų metodinio ratelio, KJC „Vartai“, šv.Jokūbo parapijos bendruomenės. Gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Jonavos šv.Jokūbo parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas, paminėdamas šios dienos