jokuboparapija.lt
Draug(E)auk - tradicinė katalikiška stovykla
Šiais metais Jonavos šv.apaštalo Jokūbo parapijos jaunimo centras „Vartai“ pakvietė 6-14 metų vaikus dar į vieną į vasaros stovyklą, vykusią rugpjūčio mėnesį Berčiūnuose, Panevėžio raj. Katalikiškoje stovykloje buvo ugdomos vaikų dorovinės vertybinės nuostatos, pagarba kitam, iniciatyvumas, atsakomybė, kūrybiškumas bei patriotiškumas (miesto gimtadienį stovyklautojai paminėjo skirdami gražiausius žodžius, kurdami įvairias